تحقیق درباره بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام

تحقیق درباره بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلامتحقیق درباره بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام|50662406|suq|
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق درباره بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام

توضیحات :


فایل تحقیق درباره بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام دارای 23 صفحه در قالب word.


بخشی از متن :


مقدمه


امروزه نه تنها بر علاقه مندان و شيفتگان انقلاب اسلامي بلكه حتي براي دشمنان و مخالفين اين انقلاب ترديدي نمانده و به آن معترف هستند كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) نقطه عطف مهمي در تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران و حتي جهان بشريت بوده است افغانستان عامل مهمي براي بازتاب انقلاب اسلامي در آسياي مركزي بود. در دهه نخست انقلاب اين كشور تحت اشغال بود و سربازاني از ممالك آسيايي شوروي، در افغانستان مي جنگيدند كه به نوعي با مجاهدين تماس داشتند.


انقلاب اسلامي ايران براي مسلمانان جنوب شرقي آسيا پس از گذشت سال هاي اوليه - پيش از آن به عنوان الگويي اجتماعي و قابل تكرار مطرح باشد- به مثابه منبعي الهام بخش تلقي و موجب تجديد توان حركت انقلاب اسلامي در اين جوامع شد.


با گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي به نظر مي رسد كه زمان مقتضي براي ارزيابي اثرات و بازتاب برون مرزي انقلاب اسلامي فرا رسيده و مي توان بازتاب آن را در گذشته و اثرات احتمالي آينده احتمالي آينده انقلاب را بر جهان اسلام مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد و اين مهمي است كه در اين مقاله بدان پرداخته شده است.


انقلاب اسلامي ايران به دليل جاذبيت در شعارها، اهداف، روش ها، محتوا و نتايج حركت ها و سابقه مشترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي منطقه اي و بين المللي، پديده اي اثرگذار در جهان اسلام بوده است. اين مايه هاي اثر بخش به طور طبيعي يا ارادي و برنامه ريزي شده و از طريق كنترل هايي چون ارگان هاي انقلابي سازمان هاي رسمي دولتي و اداري، ارتباط علمي و فرهنگي، مبادلات تجاري و اقتصادي، در كشورهاي مسلمان بازتاب يافته و دولت ها و جنبش ها و سازمان هاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف متأثر از آن نموده است.


امروزه نه تنها بر علاقه مندان و شيفتگان انقلاب اسلامي بلكه حتي بر دشمنان و مخالفين اين انقلاب ترديدي نمانده و به آن معترف هستند كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) نقطه عطف مهمي نه تنها در تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران بلكه جهان اسلام و حتي جهان بشريت بوده است.


از آن مهمتر تحولي است كه در نظام بين الملل و جهان بشريت ايجاد كرده است. نظامي كه بعد از عهدنامه «وستفاليا» با مركزيت دولت هاي اروپايي و بعد از آن با مشاركت ايالات متحده آمريكا شكل گرفت و جنگ هاي بزرگ جهاني در رقابت با اين قدرت ها بود و كشورهاي جهان سوم و منجمله دولت هاي اسلامي را تابعي غير اثر گذار از نظام شكل گرفته در غرب مي ديدند. مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي اين قانون مندي در هم ريخت، نظام دو قطبي به چالش كشيده شد و نهايتاً فروپاشيد و با وجود گذشت نزديك به ۱۵ سال همچنان بر سر ايجاد نظام آينده (نظام تك قطبي و چند قطبي) با هم اختلاف داشته و پذيرفته اند كه جهان اسلام به عنوان يك قدرت در حال ظهور در شكل گيري نظام آينده بلاترديد نقش كليدي خواهد داشت و اين مطلب را از تئوري پردازي ساموئل هانتينگتون در «برخورد تمدن ها» و نوشته ريچارد نيكسون كه اعتراف مي كند قرن بيست و يكم قرن ظهور اسلام است مي توان مشاهده كرد.


و...مطالب دیگر:
🔗طرح توجیهی باغ پسته 100 هکتاری🔗طرح توجیهی باغ پسته 200 هکتاری🔗طرح توجیهی باغ زیتون 50 هکتاری🔗طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری🔗طرح توجیهی باغ زیتون 200 هکتاری🔗طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 750 راس🔗پاورپوینت استراتژیهای تحول سازمانی🔗پاورپوینت تحول در مدیریت🔗مدلسازی و طراحی نرم افزاری سردر به همراه نقشه اجرایی🔗پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی🔗پاورپوینت ماتریکس🔗محتوای درمان ماتریکس🔗تحقیق سیستم های تجاری🔗تحقیق سود و زیان شركتهای سهامی عام🔗تحقیق سیستم انباداری🔗تحقیق سیستم حقوق و دستمزد شرکت پیشگامان چاپ و نشر🔗تحقیق سرمایه گذاری در بورس🔗تحقیق سیستم حسابداری🔗تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی🔗تحقیق سیستم استهلاك دارایی ثابت🔗پاورپوینت تفاوت وب کاوی و داده کاوی🔗پاورپوینت گلهای نشایی ( کشت و کار)🔗پاورپوینت تحلیل معماری مهد کودک🔗پاورپوینت سازه های بلند🔗پاورپوینت اینترنت اشیا